Teleopieka i Koperta życia

serce

Teleopieka i Koperty życia

KOPERTY ŻYCIA” DLA SENIORÓW

Gmina Andrychów od listopada 2015r. realizuje kolejną inicjatywę skierowaną do osób w wieku 60+. Dzięki dofinansowaniu Wojewody Małopolskiego seniorzy zamieszkujący Gminę zostaną wyposażeni w „Koperty Życia”, które pomogą ratownikom medycznym w szybkiej i skutecznej interwencji. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przygotował 1000 sztuk specjalnych naklejek, magnesów na lodówkę i kopert, do których należy włożyć wypełnioną Kartę Informacyjną.

Koperta Życia” to zestaw składający się z:

 • karty informacyjnej, którą należy wypełnić,

 • koperty papierowej,

 • koperty foliowej,

 • naklejki „ Tu jest Koperta życia” do umieszczenia na drzwiach lodówki.,

 • magnesu „ Tu jest Koperta życia” do umieszczenia na drzwiach lodówki.

W kopercie znajduje się Karta Informacyjna, która powinna zwiera

m.in.:

 • dane właściciela karty,

 • numer telefonu do najbliższych osób,

 • informację o przebytych chorobach,

 • informację o przyjmowanych  lekarstwach,

 • informację o uczuleniach, alergiach,

 • dane lekarza prowadzącego i NZOZ-u.

Na podstawie ankiety senior przygotowuje informację  na temat stanu swojego zdrowia: chorób na które cierpi, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, podaje również numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Tak przygotowana informacja powinna być podpisana przez lekarza. Wypełnioną ankietę w plastikowej kopercie należy umieścić w lodówce, na lodówce należy przykleić naklejkę i magnes „Tu jest koperta życia”. Umieszczenie Koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym  umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

Koperta może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie.

Koperty można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b

 

TELEOPIEKA DLA SENIORÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w lipcu 2016r. planuje wdrożyć pilotażowy system teleopieki dla seniorów po przebytej hospitalizacji dzięki środkom pozyskanym od Wojewody Małopolskiego.

Usługi teleopieki są rodzajem monitoringu pozostających samotnie w domu osób chorych, starszych,  niepełnosprawnych. W podstawowej wersji pacjent wyposażony jest w „telefon dla Seniora” oraz bransoletkę z przyciskiem SOS, powodującym (po naciśnięciu) automatyczne uruchomienie połączenia z centrum monitoringu, gdzie operator może zarządzić stosowny rodzaj pomocy dla pacjenta. 

Osoby objęte teleopieką dostaną bransoletkę połączoną z telefonem. Gdy się źle poczują, wystarczy, że nacisną guzik w nadajniku, a urządzenie wyśle sygnał alarmowy do centrali, która będzie obsługiwać system. Centrala z kolei powiadomi o zagrożeniu osobę upoważnioną do opieki nad osobą starszą – kogoś z rodziny lub sąsiadów – albo bezpośrednio np. pogotowie.