Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej zaprasza do skorzystania z pomocy

Powiększ obraz

Tekst znajdujący się na plakatach:
Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej
Kryzys, Przemoc, Kłótnie, Pomoc, Depresja, Wsparcie, Złe myśli, Utrata, Handel ludźmi
Czynny całodobowo ! ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów, Tel. 14 6 55 36 36, 500 583 047, e-mail: toikiwop@oik.tarnow.pl, www.oik.tarnow.pl, fb.: tarnowski ośrodek interwencji kryzysowej i wsparcia osób doznających przemocy
Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego ośrodka. Pełnimy dwie funkcje:
Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 • całodobowo udzielamy pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (np. żałoby, rozwodu, trudnych relacji rodzinnych, problemów wychowawczych, traumatycznych zdarzeń, kryzysach samobójczych, ofiar handlu ludźmi, itp.)
 • udzielamy wsparcia osobistego, telefonicznego, e-mailowego dla mieszkańców miasta Tarnowa (oraz Dąbrowy Tarnowskiej – powiatu)

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej bez rejonizacji, charakter ponad lokalny, w którym realizujemy:

 • całodobową pomoc specjalistyczną wobec osób doznających przemocy (dzieci, dorosłych), świadków przemocy oraz innych – poszukujących informacji na temat zjawisk i sposobów przeciwdziałania przemocy domowej
 • dyżury pełnią psycholog, pedagog, pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną, prawnik

W sytuacji zagrożenia – zapewniamy:

 • schronienie całodobowe;
 • pomoc ambulatoryjną – kontakt z Ośrodkiem: telefoniczny, e-mailowy, osobisty;
 • prowadzimy grupę wsparcia dla osób doznających przemocy;

także realizujemy: Programy dla osób stosujących przemoc.
Pomoc w Naszym Ośrodku jest bezpłatna, bez względu na uzyskiwany dochód, bez skierowania.

Osoby przyjmowane na pobyt całodobowy do Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy powinny zabrać ze sobą:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia z adnotacją, żę dana osoba może całodobowo przebywać w TOIKiWOODPD (obligatoryjnie),
 • dokumenty potwierdzające tożsamość (obligatoryjnie),
 • pieniądze, karty płatnicze, nr konta bankowego, 
 • lekarstwa, recepty (jeśli wymagane jest przyjmowanie leków),
 • książeczki zdrowia dzieci, świadectwa szkolne dzieci,
 • spis danych teleadresowych rodziny, znajomych, osób które mogą być pomocne w dalszych działaniach
 • klucze do mieszkania
 • odpisy aktów urodzenia dzieci, 
 • dokument potwierdzający stan cywilny (np. odpis aktu małżeństwa, wyrok rozwodowy itp.),
 • artykuły niezbędne dla siebie i dzieci, środki higieny osobistej, ubrania,
 • inne (np. dokumenty swojego samochodu, domu, prawo jazdy, kluczyki, dokumenty sądowe etc …..)

*Ze schronienia mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej egzystencji oraz nie wykazujące zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowiu lub życiu klienta, jak i innych osób przebywających w Ośrodku