Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2024 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2024 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Spis treści: Nazwa oraz adres Zamawiającego Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Wzór umowy Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się̨ z Wykonawcami Opis sposobu przygotowania oferty Sposób oraz termin składania ofert Termin otwarcia ofert […]

Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r. Przedmiot zamówieniaProwadzenie psychoterapii indywidualnej w wymiarze 180 godzin dla […]

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Oddział zamawiającego: w Andrychowie Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120617130 Adres zamawiającego: Ulica: Starowiejska 22b Miejscowość: Andrychów Kod pocztowy: 34-120 Województwo: małopolskie Kraj: Polska Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski Adres poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.andrychow.eu/ Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów […]Do góry