Jesteś tutaj:

„Wykorzystaj swoją szansę” – Podsumowanie

Czytaj więcej o: „Wykorzystaj swoją szansę” – Podsumowanie

2021 rok był ostatnim rokiem realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie Projektu „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacja o zakończeniu postępowania

Czytaj więcej o: Informacja o zakończeniu postępowania

W związku z realizacją Projektu „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, o zakończeniu postępowania na zamówienie publiczne pn.

Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego

Czytaj więcej o: Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. „Przeprowadzenie treningu zdrowia dla mieszkańców Mieszkania chronionego, znajdującego się w Andrychowie, przy ul. Batorego 24 A

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021

Zmiana ogłoszenia podyktowana jest koniecznością odpowiedzi na poniższe pytania: Pytanie/prośba o wyjaśnienie W „Ogłoszeniu o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe w projekcie: „Wykorzystaj swoją szansę” – 2021″ Prosimy o udzielenie informacji, zawartej w XV. Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu dla części 3.

Kolejny etap projektu „Wykorzystaj swoją szansę” prawie za nami

Czytaj więcej o: Kolejny etap projektu „Wykorzystaj swoją szansę” prawie za nami

Powoli zbliżamy się do zakończenia realizacji kolejnego Bloku Projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – Wsparcie osób z rodzin wieloproblemowych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wprowadziliśmy wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania zagrożeń zakażenia koronawirusem,  równocześnie umożliwiając uczestnikom projektu udział w zajęciach z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej.

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu

Czytaj więcej o: Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2020.Do góry