Jesteś tutaj:

Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b informuje, że nadal można składać wnioski w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowana w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego Wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przez okres 14 dni kalendarzowych.

Realizacja programu „Opieka 75+”

Czytaj więcej o: Realizacja programu „Opieka 75+”

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów dotację, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.  Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Rekrutacja do projektu „Łap skilla!”

Czytaj więcej o: Rekrutacja do projektu „Łap skilla!”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie planuje pierwszą turę rekrutacji do projektu „Łap skilla!” dla osób pracujących w wieku 18-24 lata. Rekrutacja będzie trwać w dniach 19.04.2021-30.04.2021 lub do wyczerpania limitu miejsc.Do góry