Jesteś tutaj:

Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej

Czytaj więcej o: Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej

Powoli dobiega końca realizacja zadania publicznego pn. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”- edycja 2019 r., na które Gmina Andrychów po raz pierwszy otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.

Informacja o wynikach naboru

Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko – Lider Klubu Integracji Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Została ogłoszona informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu dotyczącym usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla uczestników zadania publicznego pn. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej, edycja 2019, obejmujące zadanie pn. „Trening umiejętności interpersonalnych i budowania potencjału osobistego”.Do góry