Jesteś tutaj:

Dotacja na dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad – grudzień 2023 roku

Czytaj więcej o: Dotacja na dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad – grudzień 2023 roku

Środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym przez beneficjenta na dzień ogłoszenia programu „Asystent Rodziny w 2023”, tj. 22 listopada 2023 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób został rozstrzygnięty.

Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Czytaj więcej o: Dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego  wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021r.Do góry