Szkolenie zrealizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Powiększ obraz

W dniu 28 lutego 2024r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny -Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie zorganizował szkolenie pt.„Praca z osobami stosującymi przemoc/podejrzanymi o stosowanie przemocy domowej w związku z prowadzoną procedurą Niebieskie Karty” .
Szkolenie adresowane było do przedstawicieli instytucji pracujących w grupach diagnostyczno-pomocowych . Obecni byli: przedstawiciele policji, kuratorów zawodowych do spraw karnych oraz rodzinnych , pracownicy socjalni , asystent rodziny oraz pracownicy Działu Profilaktyki Środowiskowej .
Szkolenie poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec- pedagog resocjalizacyjny, trener (IT Gestalt Kraków), edukator MEN; certyfikowany specjalista w zakresie pracy z osobami doświadczającymi przemocy (certyfikat IPZ Warszawa – Niebieska Linia); certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat nr 16 IPZ Warszawa – Niebieska Linia); założyciel, dyrektor, terapeuta – Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy (w latach 2006 – 2012); realizator autorskiego programu korekcyjno-edukacyjnego dla OSP (od 2006 – do nadal); ekspert ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (od 2009 – do 2022); autor-realizator licznych szkoleń, warsztatów z zakresu przeciwdziałania zjawiskom dysfunkcjonalności w relacjach społecznych (gł. rodzinnych).

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2021-2026 .