Szkolenie zrealizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Szkolenie  zrealizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

w dniu 16.05.2018r.

 

   W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny –Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 16 maja br. szkolenie pt. ”Współodpowiedzialność członków grupy roboczej  w diagnozowaniu i realizacji planu pomocy rodzinie doświadczającej przemocy ” Spotkanie miało miejsce w siedzibie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Krakowskiej 72. Szkolenie poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec – specjalista i certyfikowany  superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,pracownik Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego                        w Krakowie.

 Szkolenie adresowane było do przedstawicieli instytucji pracujących w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym oraz Grupach Roboczych.

Zajęcia miały na celu podniesienie jakości współpracy i współodpowiedzialności uczestników oraz podniesienie jakości oferowanej pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc domową.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.