Szkolenie – zaburzenia psychiczne

06-07.09.2018r.szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych pt. ”Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta”

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych  uczestniczyli  w dwudniowym szkoleniu warsztatowym. Szkolenie w wymiarze 16 godzin  prowadzone było przez pracowników (lekarz psychiatra, psychoterapeuta) Szpitala Klinicznego im. dr .J. Babińskiego  SPZOZ w Krakowie. W szkoleniu uczestniczyli : dzielnicowi z Komisariatu Policji , kuratorzy sądowi z wydziału Karnego oraz Wydziału Rodzinnego  przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach, pielęgniarki środowiskowe reprezentujące Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne ”Zdrowie”, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pracownik socjalny pracujący w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym. Celem szkolenia było m.in. nabycie umiejętności poprawnej komunikacji  interpersonalnej w kontakcie z klientem cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Zajęcia miały na celu również podniesienie kwalifikacji uczestników oraz  jakości oferowanej pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc domową .

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.