Szkolenie pt. „Najnowsze zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”

Powiększ obrazUczestnicy szkolenia słuchają wykładu

W dniu 01.12.2023r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie zaprosił osoby pracujące w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych na terenie gminy Andrychów na bezpłatne szkolenie dotyczące zmian w znowelizowanej Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Uczestników szkolenia z najnowszymi i najistotniejszymi rozwiązaniami prawnymi zapoznał adwokat – Pan Piotr Karcz, który w przystępny sposób omówił wątpliwości a zarazem odpowiedział na nurtujące pytania zadawane przez uczestników. Na szkolenie licznie stawili się przedstawiciele: oświaty, Policji, sądu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych i pomocy społecznej czyli instytucji bezpośrednio zaangażowanych w pomoc rodzinom doświadczającym przemocy.

Uczestnicy szkolenia słuchają wykładu Uczestnicy szkolenia słuchają wykładu