Szkolenie „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zagadnienia problemowe”

Szkolenie  zrealizowane  w dniu 02.10.2017r. przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 2 października br. szkolenie pt. „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zagadnienia problemowe.”

Szkolenie miało miejsce w Miejskim Domu Kultury w sali „Kina Świadomego Widza”) w Andrychowie ul. Szewska 7. Szkolenie adresowane było do osób pracujących  w instytucjach wchodzących w skład gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem szkolenia było podniesienie jakości oferowanej pomocy specjalistów i współpracy instytucji stanowiących w Gminie Andrychów system pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc domową.

Szkolenie poprowadził Pan Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, Certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikat PARPA) oraz Certyfikowany Superwizor z Zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikat IPZ), konsultant m.in. w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 .