Szkolenie pn. „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zagadnienia problemowe”

Powiększ obrazDługopisy i kartki na stole, w tle komputer

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizował w dniu 26 maja  br. szkolenie dla osób pracujących w instytucjach wchodzących w skład gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Prawo Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Szkolenie miało miejsce w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Sułkowicach-Łęgu. Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Gościliśmy przedstawicieli: Sądu Rejonowego – kuratorów zawodowych, zarówno z wydziału rodzinnego, jak i karnego, Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, Komisariatu Policji w Andrychowie, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, a także przedstawicieli oświaty z większości szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Andrychów.

Szkolenie poprowadził Pan Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, Certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Superwizor  z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, jak również konsultant m. in. w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prowadzącemu, dotyczyły one zwłaszcza zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, nowych możliwości prawych dla przedstawicieli policji. Wśród uczestników szkolenia wywiązała się dyskusja.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną spotkanie prowadzone było z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństw sanitarnego.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.