Szkolenia i spotkania superwizyjne dla osób przeciwdziałających przemocy

Powiększ obrazProwadząca szkolenie i uczestnicy, którzy jej słuchają

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zadań z zakresu podnoszenia kwalifikacji, w tym także profilaktyki wypalenia zawodowego służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych mieli możliwość udziału w spotkaniach superwizyjnych oraz szkoleniach specjalistycznych.

Superwizje oraz szkolenia specjalistyczne miały miejsce na terenie naszej Gminy i były dla uczestników bezpłatne, gdyż zostały współfinansowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Sześć spotkań superwizyjnych odbyło się na przełomie września i grudnia br. W każdym z nich uczestniczyło 12 osób pracujących w Zespole Interdyscyplinarnym oraz Grupach Roboczych. Tematyka superwizji związana była z realizacją procedury „Niebieskiej Karty”, a zdobyte porady i wiedza pozwolą w przyszłości zwiększyć efektywność pracy specjalistów na rzecz rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy. Natomiast trzy szkolenia specjalistyczne odbyły się w miesiącu grudniu br. – w każdym uczestniczyło 20 osób z instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Byli tam m.in. pracownicy pomocy społecznej, policji, oświaty, służby zdrowia oraz przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tematyka szkoleń dotyczyła: przemocy wobec dziecka, przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, a także współpracy w Zespole oraz Grupach Roboczych. Szkolenia miały charakter warsztatowy, uczestnicy aktywnie angażowali się w zadania proponowane przez osobę prowadzącą szkolenie, jak również uzupełnili swoją wiedzę z zakresu pomocy osobom zależnym z rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy domowej.

Na zdjęciu zasłuchani uczestnicy szkolenia siedzący na krzesłach
Na zdjęciu sala, w której trwa szkolenie - osoba prowadząca stoi na środku, słuchają jej siedzący na krzesłach uczestnicy szkolenia.