Szacowanie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym

Powiększ obrazzamknięty kalendarz książkowy, na nim ołówek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22 b przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
W związku z powyższym tut. Ośrodek zwraca się z prośbą o oszacowanie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w roku 2023, w ramach pobytu całodobowego
w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczonej w ramach pobytu całodobowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 12 dni. Usługa opieki wytchnieniowej całodobowej zaplanowana jest dla 30 mieszkańców Gminy Andrychów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach pobytu całodobowego opieki wytchnieniowej ośrodek/placówka zobowiązany jest do zapewnienia:

 • standardów usług zgodny z treścią art. 67, art. 68, art. 68a, art. 68b, art. 68c, art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U 2021. poz. 2268)
 • pokoi (1-, 2-, 3-osobowe) z instalacją przyzywową, z łazienką, pokoje wyposażone w łóżko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, telewizor,
 • dostępu do bezprzewodowego, bezpłatnego internetu WiFi,
 • całodziennego wyżywienia w postaci 5 posiłków dziennie (śniadanie, 2 śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) dostosowanych do ewentualnych diet, woda bez ograniczeń,
 • opieki lekarskiej (wizyty lekarza i konsultacje, pomoc lekarzy specjalistów), w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • różnych formy terapii zajęciowej, w zależności od potrzeb osób niepełnosprawnych – zatrudnienie osoby uprawnionej do kwalifikacji leżało będzie do wykonawcy
 • zabiegów rehabilitacyjnych i terapeutycznych stosowne do wieku i stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, zgodnie z zapisem osoby uprawnionej do określenia ilości i rodzaju zabiegów, zatrudnienie osoby uprawnionej do kwalifikacji leżało będzie do wykonawcy
 • ćwiczeń usprawniających – kinezyterapia czyli leczenie ruchem, stosowne do wieku i stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, zgodnie z zapisem osoby uprawnionej do określenia ilości i rodzaju ćwiczeń, zatrudnienie osoby uprawnionej do kwalifikacji leżało będzie do wykonawcy
 • masaży: masaż klasyczny, leczniczy, relaksacyjny i rehabilitacyjny stosowne do wieku i stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, zgodnie z zapisem osoby uprawnionej do określenia ilości i rodzaju masaży, zatrudnienie osoby uprawnionej do kwalifikacji leżało będzie do wykonawcy
 • zapewnienia przestrzeni rekreacyjnej,
 • dostępu do posługi duszpasterskiej,
 • prania bielizny osobistej, w razie konieczności zapewnić bieliznę jednorazową
 • transportu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrychów do miejsca świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego. Środek transportu winien posiadać odpowiednie oświetlenie powierzchni wewnątrz pojazdu i bezpośrednio przed nim, pozwalające osobom o ograniczonej możliwości poruszania się na bezpieczne wsiadanie i wysiadanie
 • ubezpieczenia OC, NW

Ofertę szacowania prosimy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejskiej 22b:

 • pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub
 • osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik podawczy, pok 52)
 • pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.pl w postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów do dnia 20 marca 2023r.