Świetlica wznawia swoją działalność

Powiększ obrazNa pierwszym planie kredki, w tle chłopiec bawiący się kredkami

Informujemy, że od 8 czerwca 2020 roku  Świetlica Środowiskowo–Socjoterapeutyczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie wznawia swoją działalność. Będzie funkcjonować stosując wytyczne zawarte w Rekomendacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowane wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym z dnia 20 maja 2020 roku obowiązujących w okresie epidemii COVID-19.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego Deklaracji oraz Oświadczenia udziału w zajęciach:
deklaracja (do pobrania)
oświadczenie (do pobrania)

Zajęcia w Świetlicy będą odbywać się według ustalonego harmonogramu
(do pobrania)

Na zajęcia Wychowankowie Świetlicy będą wchodzić wejściem od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przy drzwiach, przed zajęciami będzie czekał Wychowawca, który po zmierzeniu temperatury odbierze dziecko. Prosimy Rodziców/Opiekunów prawnych o punktualne przychodzenie dzieci na zajęcia.

W razie wątpliwości, prosimy kontaktować się telefonicznie z Wychowawcami Świetlicy codziennie w godz. od 10:00 do 18:00 pod nr tel. 33 875 24 29.

Prosimy Rodziców i Wychowanków o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr OPS-KP.020.20.2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie w imieniu którego działa Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej z dnia 4 czerwca 2020 w sprawie: wznowienia działalności i wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, w okresie pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (do pobrania)