Światowy Dzień FAS

Powiększ obrazNa zdjęciu kobieta w ciąży, na wysokości brzucha trzyma serce wycięte z papieru

Każdego roku 9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy), a dokładniej Dzień Świadomości FASD (ang. Fetal alcohol spectrum disorders – Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu).

Celem ustanowienia tego dnia jest propagowanie wiedzy dotyczącej negatywnych skutków picia alkoholu w czasie ciąży oraz uświadomienie kobietom, że wypicie nawet niewielkiej ilości napojów alkoholowych może spowodować uszkodzenie płodu, a także zaburzyć dalszy rozwój dziecka.

FAS dotyka dzieci z każdego środowiska – bez względu na status społeczny i materialny. To często efekt chwili zapomnienia, niewiedzy. Często się zdarza, że kobiety nie są świadome, jak wielką szkodę mogą wyrządzić swojemu dziecku, pijąc alkohol w ciąży.

Informacje o tym, że w czasie ciąży nie powinno się pić, są dostępne. Zbyt mało jednak mówi się o następstwach tego rodzaju zachowań. Świadomość społeczeństwa na szczęście jest coraz większa, dzięki spotkaniom, konferencjom, rozmowom i nagłaśnianiu problemu.

W opinii publicznej funkcjonuje kilka mitów na temat FAS:

  • FAS jest chorobą którą można wyleczyć? Fałsz. Można w pewnym sensie niwelować jej skutki, ale nie da się jej wyleczyć.
  • Cząsteczki alkoholu nie dostają się do krwioobiegu dziecka? Fałsz. Po około 30 minutach stężenie alkoholu we krwi dziecka jest takie samo jak w krwi matki!
  • Lampka czerwonego wina nie szkodzi? Fałsz. Nikt nie udowodnił, że alkohol pity w ciąży wpływa pozytywnie na płód. Jest natomiast olbrzymia liczba badań, które stwierdzają fatalne następstwa jego picia podczas ciąży.

Uszkodzenia płodu są bardzo różne na różnych etapach jego rozwoju. Mogą to być zarówno uszkodzenia narządowe, jak i trudne do diagnozowania uszkodzenia mózgu. Im dłuższe życie płodu, tym te zaburzenia są subtelniejsze. Najtrudniejsze do diagnozowania są mikrouszkodzenia w późniejszym wieku życia płodu – nikt przecież nie widzi tego, co zostało uszkodzone, jakie są dalsze następstwa neurologiczne.

Mózg dzieci narażonych w życiu płodowym na kontakt z alkoholem może rozwijać się nieprawidłowo. Osoby dotknięte FASD często mają problemy z zapamiętywaniem informacji, łączeniem z poprzednimi doświadczeniami, pamięcią – zwłaszcza krótką – wpływającą na podstawowe funkcjonowanie i wykonywanie obowiązków, a także wykorzystanie zdobywanych informacji.

Można całkowicie zapobiec FAS, wystarczy tylko nie pić.