Świadczenia rodzinne – zmiany w związku z epidemią

Powiększ obrazZdjęcie kalkulatora

Zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu przeciwdziałania COVID – 19:

Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID – 19 stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na okresy pobierania świadczeń od dnia 1 października 2019 roku do dnia 31 października 2021 roku.

Utracie podlega zarówno dochód z roku bazowego, jak i dochód uzyskany po tym roku, który nie jest otrzymywany z powodu obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli nastąpiło to w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19.