„Superwizja dla specjalistów”

 

              W dniu  30 października 2018r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej     w Andrychowie miało miejsce kolejne spotkanie konsultacyjno –superwizyjne  dla osób pracujących bezpośrednio z członkami  rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy  domowej .  W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni ,pedagog szkolny, oraz specjalista zatrudniony w tutejszym Ośrodku- psycholog .                                  Konsultację  poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec – doświadczony specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizor. Celem spotkania superwizyjnego  było omówienie problemów , które istnieją          w codziennej pracy  specjalistów pracujących w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie . Zdobyte porady i wiedza pozwolą zwiększyć efektywność pracy  specjalistów na rzecz rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy.