Stop przemocy wobec dzieci i młodzieży

Powiększ obrazDuży arkusz szarego papieru, na nim narysowane drzewo. Wokół niego dzieci, które przyklejają do drzewa liście z papieru lub dorysowują je kredkami.

Dział Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie włączyły się w realizację kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Statystyki policyjne nie pozostawiają złudzeń – według wypełnionych w zeszłym roku formularzy „Niebieska karta” aż 12 404 ofiary przemocy to dzieci. Dane te uwzględniają jedynie przypadki, w których działania podjęli funkcjonariusze policji, a nie inne, upoważnione do tego podmioty, zatem małoletnich ofiar przemocy może być znacznie więcej. Do tego należy doliczyć przypadki, które nie zostały nigdzie zgłoszone. Choć w policyjnych statystykach liczba dzieci doświadczających przemocy maleje z roku na rok, wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Również na terenie Gminy Andrychów zgłaszane są przypadki przemocy, która dotyka dzieci. Tylko w 2018 r. procedurę „Niebieskiej Karty” rozpoczęto wobec 6 rodzin, w których dzieci doświadczały przemocy, a także wobec 19 rodzin, w których dzieci były jej świadkami.

Celem kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” jest m.in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodzin w podnoszeniu kompetencji wychowawczych. Dlatego jednym z działań, jakie podjęto na terenie Gminy Andrychów, było zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców, które poprowadziła Anna Arendarczyk – psychoterapeuta rodzinny. Spotkania miały uświadomić rodzicom, jak ważne jest nawiązywanie dobrych relacji, komunikacja oraz spędzanie wolnego czasu z dziećmi poprzez stosowanie właściwych metod wychowawczych bez agresji i przemocy. Prowadząca próbowała również odpowiedzieć na pytanie, jak uchronić dzieci przed zagrożeniami i jak rozmawiać z nimi o niebezpiecznych sytuacjach. W tym celu wykorzystała film „GADKI z psem”, przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

W ramach kampanii podjęto również działania skierowane bezpośrednio do dzieci. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie, Sylwia Błasiak przeprowadziła warsztaty bajkoterapii pt. „Bajka o Maurycym”, przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat. W ich czasie dzieci poznały historię Maurycego – chłopca, który często dokuczał innym. Słuchając bajki, przyglądały się przemianie bohatera, który pod wpływem niespodziewanych wydarzeń, zaczął zaskakiwać swoich bliskich miłymi gestami. Bajka stała się pretekstem do dyskusji, a na końcu dzieci wykonały pracę plastyczna przedstawiającą drzewo życzliwości.

W działania zrealizowane w ramach kampanii na terenie Gminy Andrychów włączyły się oddziały przedszkolne: ZSS w Sułkowicach Bolęcinie, ZSS w Rzykach, ZSS w Targanicach, ZSS w Roczynach, SP nr 2 w Andrychowie, PSP SPSK w Brzezince, a także Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 3 w Andrychowie.

Światowa kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, której autorem jest Women’s World Summit Foundation, odbywa się co roku i trwa od 1 do 19 listopada. Ostatni dzień kampanii przypada na Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Na terenie Polski w kampanię regularnie włącza się Fundacja po DRUGIE, która zaprasza do współpracy inne organizacje, instytucje i placówki, zajmujące się pracą z dziećmi i młodzieżą. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Jej kolor ma kojarzyć się z ostrzeżeniem, zwracać uwagę na problem przemocy i skłaniać do tego, by patrzeć uważnie i widzieć więcej.

Na zdjęciu sala w przedszkolu. Dzieci siedzą na dywanie w kręgu, obok nich dyrektor Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie, Sylwia Błasiak, która opowiada dzieciom bajkę.