Start Życiowy Osób Młodych

Od marca 2017 r. prowadzona jest rekrutacja uczestników do bloku II projektu – Startu Życiowego Osób Młodych. Zrekrutowanych zostało 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku 14-25 lat które są: wychowankami pieczy zastępczej i/lub osobami, które opuściły pieczę zastępczą i/lub osobami, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, oraz osobami wychowującymi się w rodzinach niepełnych.

Uczestnicy brali już udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz grupowych zajęciach socjoterapeutycznych. Następnie od 10 lipca do 14 lipca 2017 r. uczestniczyli w niestacjonarnym Treningu Dorosłości, który odbywał się w Bukowinie Tatrzańskiej. W trakcie szkolenia podejmowano tematykę m.in.: konstruowania celów życiowych; zarządzania własnymi zasobami i budżetem; sprawnego uzupełniania i odpowiadania na pisma urzędowe; podziału obowiązków w życiu prywatnym zawodowym i rodzinnym, oraz profilaktyka uzależnień.

Prócz ciekawych zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych uczestnicy korzystali z uroków malowniczej okolicy i licznych atrakcji turystycznych.

W miesiącu sierpniu 2017 r. młodzież nadal się szkoliła i podnosiła swoje kompetencje-tym razem podczas kursu komputerowego. Celem szkolenia był wzrost umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy zawodowej.

Kolejnymi formami wsparcia przewidzianymi dla tej grupy są:  kurs języka angielskiego oraz prawo jazdy kat. B.