Spotkanie z Duchownymi  z Dekanatu Andrychowskiego

   W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny –Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie  przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach zorganizował w dniu 18 października br. w godzinach popołudniowych spotkanie z księżmi proboszczami z Dekanatu Andrychowskiego. Osobami prowadzącymi zebranie byli: asp. szt. Zbigniew Przybek –przedstawiciel Zespołu ds. Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej w Wadowicach oraz Ewa Białczyk – Czechowska Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Andrychowie.

Spotkanie miało miejsce w Plebanii Parafii Św. Macieja , gdzie gości powitał Ks. Dziekan Stanisław Czernik . Celem spotkania było zapoznanie zgromadzonych duchownych z formami pomocy w tutejszym Ośrodku , uwrażliwienie zgromadzonych duchownych na zjawisko przemocy w rodzinie oraz udzielenie informacji jakie instytucje udzielają wsparcia specjalistycznego na terenie Gminy Andrychów rodzinom uwikłanym w przemoc. Przedstawiciel  Komendy Policji podjął również temat bezpieczeństwa w Parafii co spotkało się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Podczas spotkania wręczono uczestnikom wykaz rejonów dzielnicowych oraz pracowników socjalnych  z terenu Gminy Andrychów jak również plakaty , ulotki , zakładki do książek z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.