Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla specjalistów

W dniu  22 maja 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (sala Klubu Integracji Społecznej) miało miejsce kolejne w tym roku spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla osób pracujących bezpośrednio z członkami rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy  domowej.  W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni, specjalista zatrudniony w tutejszym Ośrodku – psycholog oraz pedagog szkolny. Konsultację  poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec – doświadczony specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizor. Celem spotkania konsultacyjno-superwizyjnego było omówienie problemów , które istnieją w codziennej pracy specjalistów pracujących w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zdobyte porady i wiedza pozwolą zwiększyć efektywność pracy specjalistów na rzecz rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy.