Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne dla specjalistów

Powiększ obrazkilka osób siedzi przy stole, widać głównie ich dłonie, na stole kartki z notatkami i długopisy

W dniu 17 września 2021 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (sala Klubu Integracji Społecznej) miało miejsce kolejne zaplanowane na ten rok spotkanie konsultacyjno–superwizyjne dla osób pracujących w Grupach Roboczych powołanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny do bezpośredniej pracy z rodzinami uwikłanymi w zjawisko przemocy domowej. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni , specjaliści zatrudnieni w tutejszym Ośrodku – psycholog oraz pedagog interwent.

Konsultację poprowadził Pan Jerzy Szczepaniec – doświadczony specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, superwizor.

Celem spotkania konsultacyjno-superwizyjnego było omówienie problemów , które istnieją w codziennej pracy specjalistów pracujących w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zdobyte porady i wiedza pozwolą zwiększyć efektywność pracy specjalistów na rzecz rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy.