Spotkanie konsultacyjno-superwizyjne

Powiększ obrazludzie trzymają się za ręce

4 grudnia br. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się spotkanie konsultacyjno – superwizyjne dla członków grup diagnostyczno- pomocowych tj. dla osób, które interweniują i współpracują z rodzinami w realizacji planu przeciwdziałania przemocy domowej. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy socjalni, dzielnicowi,  psycholog i pedagog.
Superwizja polega na interdyscyplinarnym spojrzeniu na zjawisko przemocy domowej, wymianie doświadczeń, przemyśleń i wspólnym poszukiwaniu źródeł trudności oraz adekwatnych rozwiązań.
Spotkania te odbywają się cyklicznie, pod okiem doświadczonego specjalisty Pana Jerzego Szczepańca, który od wielu lat wspiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem za co jesteśmy mu wdzięczni.