Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla przedstawicieli oświaty z terenu gminy Andrychów

Powiększ obrazuczestnicy szkolenia, przed nimi prowdząca

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie zorganizował spotkanie informacyjno-edukacyjne pn. „Pomoc dziecku krzywdzonemu – w kontekście pracy z rodziną w obszarze pomocy psychologicznej i interwencji – procedury reagowania na przemoc wobec dziecka – „Niebieskie Karty” dla przedstawicieli oświaty – rola i zadania”. W spotkaniu uczestniczyli wychowawcy klas I- III, a także wychowawcy oddziałów przedszkolnych. Spotkanie odbyło się w dniu 10 listopada w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziale Profilaktyki Środowiskowej i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony pedagogów.

Spotkanie przeprowadzone zostało w ramach trwającej Kampanii Społecznej „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy. Kampania ma również uświadamiać, jak ważne jest nawiązywanie dobrych relacji, komunikacja oraz właściwe spędzanie wolnego czasu w środowisku rodzinnym bez agresji i przemocy. Spotkanie poprowadziła Pani Lilianna Krzywicka – ekspert w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali materiały – plakaty, informatory, które mogą wykorzystać w trakcie zajęć dydaktycznych z dziećmi.