Spotkanie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Powiększ obrazsylwetka kobiety pchającej wózek inwalidzki, na wózku sylwetka mężczyzny, w tle plaża, morze, zachodzące słońce

Gmina Andrychów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie  ul. Starowiejska 22b realizuje zdanie związane z rozwojem pomocy społecznej, poprzez realizację projektu socjalnego, który ma na celu wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych, poprzez realizację projektu socjalnego ,,Kręgi wsparcia”.

Powyższe zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody.

W dniu 30 sierpnia 2021r. w Domu Kultury w Sułkowicach – Łęgu,  godzinach od 16.00 do 19.00  odbędzie się spotkanie edukacyjno – informacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczności lokalnej na temat problematyki osób niepełnosprawnych.

Cele przedsięwzięcia:

  • uwrażliwienie uczestników spotkania na problematykę niepełnosprawności
  • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych
  • łamanie stereotypów funkcjonujących w świadomości społecznej, dotyczących osób niepełnosprawnych
  • integracja uczestników
  • udzielenie informacji na temat form wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz innych instytucjach na terenie powiatu