Rozpoczęcie realizacji POPŻ Podprogram 2020

Powiększ obrazMiska z zupą

Andrychów, dnia 20.01.2021

Kuchnia św. Brata Alberta
prowadzona przez
Zgromadzenie Sióstr Albertynek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nasza organizacja rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 dla mieszkańców Gminy Andrychów. Program potrwa do sierpnia 2021 roku.

Pierwsze terminy wydawania żywności to: styczeń 2021 r.

Miejsce wydawania żywności: Kuchnia św. Brata Alberta, ul. 1 Maja 11, 34-120 Andrychów.

Ponadto Bank Żywności w Krakowie we współpracy z naszą organizacją będzie realizował warsztaty kulinarne, żywieniowe i edukacji ekonomicznej. O ich terminach będziemy Państwa informować na bieżąco, prosząc równocześnie o pomoc w rekrutacji osób korzystających z Programu. 

Szczegółowe informacje o terminach wydawania żywności, działaniach towarzyszących oraz prowadzących warsztaty będziemy przesyłać Państwu, prosząc o umieszczenie ich na Państwa stronie internetowej w zakładce „Kuchnia Świętego Brata Alberta”. 

Licząc na owocną współpracę, łączę wyrazy szacunku.

Z poważaniem
Kierownik Kuchni św. Brata Alberta
s. Agnieszka Konefał