Rekrutacja uczestników w ramach Bloku III projektu Wykorzystaj swoją szansę

Obecnie w Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie, prowadzona jest rekrutacja osób do Bloku III – Aktywizacja Lokalna.  Poszukujemy 20 osób (15K + 5M) biernych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

 

W ramach projektu przewidziane są:

  • Trening Kompetencji Społecznych
  • Trening Pracy
  • Integracja Prozdrowotna – warsztaty psychoruchowe
  • Twórcza Integracja – warsztaty Kreatywne Odkrywcy Pasji
  • Socjoterapie – treningi integracyjne
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne
  • Trening Kompetencji Życiowych Z Elementami Autoprezentacji i Kreowania Wizerunku

 

            Rekrutacja prowadzona jest do końca lutego 2018r. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie, ul. Krakowska 72 w godzinach 7:00 – 15:00 lub pod numerem telefonu 33 876 42 92.

 

plakat 22.01.2018r.