Rekrutacja do projektu „Wykorzystaj swoją szansę”

Powiększ obrazZdjęcie zamkniętych segregatorów leżących na stole

Obecnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie prowadzona jest rekrutacja uczestników do Bloku III Projektu „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, w tym niezarejestrowanych w PUP, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Poszukujemy 30 osób biernych zawodowo i/lub bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej tj. w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat.

W ramach projektu przewidziane są:

  • Trening Kompetencji Społecznych,
  • Trening Pracy,
  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • kurs zawodowy,
  • staż zawodowy,
  • stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • indywidualne wsparcie psychologiczne.

Cel główny projektu: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie mieszkańców Gminy Andrychów.

           Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie, ul. Krakowska 72 w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 33 876 42 92.

Plakat informujący o rekrutacji do projektu, zdjęcie drogowskazu z napisem "Wykorzystaj swoją szansę", poniżej informacje zawarte w treści artykułu.