Rekrutacja do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 – w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej została zakończona

Powiększ obrazmężczyzna piszący w notatniku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b informuje, że w dniu 21.03.2023r. zakończył rekrutację do Programu – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 –w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.