Rekrutacja do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 – w formie pobytu całodobowego nadal trwa

Powiększ obrazwieczne pióro

Nadal można dokonać zgłoszenia do Programu – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – realizowany w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego Wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przez okres 12 dni kalendarzowych.

Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.