Realizacja programu ,,Opieka 75+”

Powiększ obrazDłoń młodej osoby podtrzymuje dłoń osoby starszej

Okres realizacji zadania ustala się od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów dotację, która  przeznaczona  jest na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2020 roku i będą one kontynuowane w 2021 roku,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych już ww. usługami, bądź uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu ,,Opieka75+”.  Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 173.840 zł, a wartość dofinansowania 86.920 zł