„Wykorzystaj swoją szansę – 2020” – pytania i odpowiedzi

Powiększ obrazRysunek pytajnika

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania pn. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2020

1. Czy na każdą część zamówienia Wykonawca powinien złożyć osobną ofertę (osobny zestaw dokumentów)?

ad 1. Na każdą część należy złożyć odrębny  komplet dokumentów.

2. Czy w części II zamówienia wszystkie grupy biorące udział w
warsztatach powinny mieć ustalony ten sam termin realizacji oraz to samo miejsce? Czy wszystkie grupy mogą być przewożone wspólnie tym samym autokarem?

ad 2. Termin realizacji zamówienia powinien mieścić się w wyznaczonym w ogłoszeniu okresie,  jednakże szkolenia nie muszą odbywać się dla wszystkich grup jednocześnie. Dokładne informacje dotyczące sposobu i miejsca przeprowadzenia szkoleń znajdują się w załączniku nr 4 do ogłoszenia.
Przewóz osób powinien obligatoryjnie uwzględniać wszelkie obostrzenia i wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom szkolenia oraz ich otoczeniu.