Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

Dwie dłonie, jedna trzyma pytajnik, a druga wykrzyknik
fot. pixabay.com

KONSULTACJE W ZAKRESIE SYSTEMOWEJ TERAPII RODZIN

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • terapii rodzin – w której bierze udział zazwyczaj cała rodzina
  • terapii par – służącej głównie poprawie komunikacji oraz jakości relacji
  • konsultacji rodzinnych – rozwiązywanie bieżących trudności rodzinnych
  • porad i diagnozy problemowej.

Dyżur pełni mgr Anna Arendarczyk – absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o specjalności praca socjalna, doktorantka w Instytucie Socjologii UJ. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Studium Psychoterapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeuty systemowego.

Rok 2020

Konsultacje w godzinach 14.00-16.00

W każdą środę, z wyjątkiem 12 lutego, 22 kwietnia, 20 maja, 11 listopada, 23 grudnia i 30 grudnia.

Konsultacje są bezpłatne

W godzinach pracy konsultantów czynny telefon: 783 905 875

KONSULTACJE W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

Narkomania i uzależnienia behawioralne (zakupoholizm, seksoholizm, hazard, uzależnienie od Internetu, mediów i inne)

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki i uzależnienia
  • zasad postępowania w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem
  • diagnozy stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i zalecenia do skorzystania z ośrodków detoksykacyjnych lub leczniczych)
  • informacji na temat testów na obecność narkotyków w moczu
  • informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się uzależnieniami behawioralnymi oraz uzależnieniem od narkotyków.

Dyżur pełni Bogdan Krzak – instruktor terapii uzależnień od narkotyków. Na co dzień pracuje w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „NADZIEJA” w Bielsku-Białej. Profilaktyk i  realizator warsztatów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Realizator programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), takich jak: Program wczesnej interwencji „FreD Goes Net” oraz Program profilaktyczny dla dzieci i rodziców „Unplugged”. Prowadzi wsparcie i motywację do zmian dla młodzieży (z problemami szkolno-wychowawczymi) oraz ich rodziców. Założyciel Fundacji „Moc Dobra” zajmującej się pomocą rodzinom, (matki karmiące, dzieci i młodzież, ojcowie).

Rok 2020

Konsultacje:

18.08 godz. 10.00-13.00
25.08 godz. 11.00-14.00
15.09 godz. 10.00-13.00
29.09 godz. 15.00-18.00
13.10 godz. 10.00-13.00

27.10 godz. 15.00-18.00
10.11 godz. 10.00-13.00
24.11 godz. 15.00-18.00
08.12. godz. 10.00-13.00
22.12  godz. 15.00-18.00

Konsultacje są bezpłatne

W godzinach pracy konsultantów czynny telefon: 783 905 875