Punkt konsultacyjny

PUNKT KONSULTACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE

Dział Profilaktyki Środowiskowej

ROK 2019

Konsultacje w zakresie systemowej terapii rodzin

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • Terapii rodzin – w której bierze udział zazwyczaj cała rodzina
  • Terapii par – służącej głownie poprawie komunikacji oraz jakości relacji
  • Konsultacji rodzinnych – rozwiązywanie bieżących trudności rodzinnych
  • Porad i diagnozy problemowej

Dyżur pełni mgr Anna Arendarczyk absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o specjalności praca socjalna, doktorantka w Instytucie Socjologii UJ. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Studium Psychoterapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeuty systemowego.

Konsultacje odbywają się w godz. od 800 do 1100

2 stycznia 10 kwietnia 3 lipca 9 października
16 stycznia 24 kwietnia 17 lipca 23 października
30 stycznia
31 lipca

8 maja
6 listopada
13 lutego 22 maja 14 sierpnia 20 listopada
27 lutego
28 sierpnia

5 czerwca
4 grudnia
13 marca 19 czerwca 11 września 18 grudnia
27 marca
25 września

Konsultacje w zakresie uzależnień od narkotyków oraz uzależnień behawioralnych (zakupoholizm, sexoholizm, hazard, uzależnienie od Internetu, mediów i inne)

W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

  • porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki

i uzależnienia

  • zasad postępowania, w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem
  • diagnozy stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i zalecenia do skorzystania z ośrodków detoksykacyjnych lub leczniczych)
  • informacji na temat testów na obecność narkotyków w moczu
  • informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się uzależnieniami behawioralnymi oraz uzależnieniem od narkotyków

Dyżur pełni mgr Monika Pleszewska pedagog, profilaktyk, terapeuta w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej. Specjalista psychoterapii uzależnień.

Konsultacje w godzinach od 1400 do 1700 Konsultacje w godzinach od 900 do 1200

12 marca 9 kwietnia 14 maja 11 czerwca

26 marca 23 kwietnia 28 maja 25 czerwca

Konsultacje są bezpłatne. W godzinach pracy konsultantów czynny telefon 783-905-875.