PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Powiększ obraz

Andrychów, dnia 18 sierpnia 2022 roku

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że od dnia 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3000zł można składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Starowiejskiej 22b w pokoju numer 24a (wejście od ulicy Starowiejskiej, od strony ZOMK oraz Centrum Kultury).
Wnioski będą przyjmowane: od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach od 7.00-15.00, a także w czwartki w godzinach od 7.00-17.00.
Ośrodek rekomenduje i jednocześnie zachęca do składania wniosków także drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy E-PUAP na adres skrytki Ośrodka 5ci5he8j5b. Wniosek składany drogą elektroniczną przed jego wysłaniem opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

 

W celu złożenia wniosku składanego drogą elektroniczną prosimy o wejście w podany link: https://epuap.login.gov.pl/