Przemoc w rodzinie to nie jest prywatna sprawa

Powiększ obrazDłonie kilku osób przyłożone do siebie w geście wsparcia

Przemoc w rodzinie to nie jest prywatna sprawa – podnosząc swoją wiedzę i umiejętności możesz przyczynić się do zatrzymania przemocy w naszej gminie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie od lipca br. realizuje projekt socjalny dla mieszkańców Gminy Andrychów, którego zamierzeniem jest  podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.

Potrzeba realizacji projektu socjalnego podnoszącego samoświadomość w zakresie przemocy w rodzinie wynika z diagnozy zawartej w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021- 2026 i stanowi realizację zadania nr 5: Organizacja i prowadzenie rożnych form wsparcia dla osób doznających przemocy (np. grupa wsparcia, warsztaty) oraz zadania  nr 10 ww.  programu, który brzmi następująco: Działania psychoedukacyjno-korekcyjne dla osób stosujących przemoc w zakresie komunikacji i zachowań bez przemocy –  warsztaty, treningi, indywidualne i/lub grupowe.

W lipcu i w sierpniu zrealizowano już dwa spotkania psychoedukacyjne na których uczestnicy dowiedzieli się:

  • Jakie zachowania są przemocą?
  • Kto i wobec kogo stosuje przemoc?
  • Jakie są konsekwencje prawne i psychologiczne dla doznających przemocy i dla stosujących przemoc?
  • Błędy w myśleniu,  które prowadzą do używania przemocy w bliskich relacjach
  • Jak się zatrzymać w stosowaniu przemocy (podstawowa technika Stop Przerwa). Co możesz zrobić, by nie krzywdzić bliskich?
  • Jak się bronić, gdy ktoś stosuje wobec mnie przemoc lub chce mnie skrzywdzić?
  • Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem?
  • Komunikacja bez przemocy – koncepcja żyrafy i szakala.

Spotkania prowadziła Renata Wronka – pedagog resocjalizacji OPS we współpracy z asp. szt. Rafałem Tlałką i  mł. asp. Michałem Sporyszem z Komisariatu Policji  w Andrychowie.

Spotkania będą realizowane cyklicznie. Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu. Szczegółowych informacji  udzielą pracownicy socjalni  pod nr tel. 33 875 33 00.