Projekt Wykorzystaj swoją szansę

W ramach projektu pn. Wykorzystaj swoją szansę współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202 realizowany jest obecnie trzeci blok zadaniowy.

Uczestnikami projektu jest 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) biernych zawodowo, w tym również osoby o orzeczonej niepełnosprawności.

Beneficjenci Projektu objęci są wsparciem od marca 2018r. do grudnia 2018 r. Do tej pory wzięli udział w następujących formach wsparcia:
-treningu kompetencji społecznych,
– treningu pracy,
– treningu kompetencji życiowych z elementami autoprezentacji i kreowania wizerunku,
– zespołach ćwiczeń psycho-ruchowych.
Obecnie biorą udział w zajęciach socjoterapeutycznych oraz warsztatach Odkrywcy Pasji. W ramach warsztatów uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z tradycją oraz kulturą ludową podczas dwóch wyjazdów do Zakopanego oraz Krakowa i Wieliczki.