Projekt socjalny POMOST

Powiększ obrazDrewniany pomost

Od 2016 r. realizowane są działania w ramach projektu socjalnego POMOST. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r.

Poniżej zostały przedstawione działania jakie zostały zrealizowane w ramach w/w projektu w poszczególnych latach

Rok 2016

 • marzec-maj – prace w ogrodzie, przygotowywanie pod uprawy
 • sierpień – udział mieszkańców Schroniska w projekcie „Wykorzystaj swoją szansę” w KIS w Andrychowie
 • wrzesień – organizacja pikniku dla rodzin w ramach projektu socjalnego „Grupa wsparcia dla rodziców wymagających podniesienia kompetencji wychowawczych”
 • listopad-grudzień – rozmowy na temat zachowań higienicznych w Schronisku

Rok 2017

 • marzec-sierpień – prace w ogrodzie; przygotowywanie pod uprawy, sianie, sadzenie, pielenie, zbiory, zaprawy
 • maj – uczestnictwo w przygotowaniach do pikniku rodzinnego (koszenie trawy, przygotowanie drewna na ognisko i pomoc w czasie ogniska)
 • kwiecień-grudzień – Współpraca z grupa „Wiosenna odNowa” – wyjazd do ogrodów Kapias
 • wrzesień-październik – Organizacja biblioteczki
 • wrzesień – Udział w imprezie charytatywnej Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki; wspólne ognisko jesienne
 • grudzień – spotkanie świąteczne

Rok 2018

 • marzec – Prace w ogrodzie; przygotowywanie pod uprawy
 • marzec-kwiecień – spotkanie świąteczne