Projekt – „Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Gminie Andrychów”

Powiększ obraz

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANDRYCHOWIE

w okresie od 01 września do 30 listopada 2015 r.

realizuje projekt:

„Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Gminie Andrychów”

 

Dzięki pozyskaniu dotacji przyznanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 możliwa jest realizacja takich działań jak:

  • organizacja dla 20 dzieci, czterech bezpłatnych konsultacji stomatologicznych (łącznie 80 konsultacji), podczas których dzieci zostaną poddane badania profilaktycznym. Celem konsultacji jest poprawa sytuacji zdrowotnej Romów.
  • zorganizowanie tzw. „Dzień zdrowia”, podczas którego około 35 osób zostanie poddanych konsultacją okulistycznym (łącznie 35 konsultacji). Powyższe działanie umożliwią Romom skorzystanie z bezpłatnych porad lekarskich oraz pozwolą rozpocząć w przyszłości dalsze leczenie. Organizacja „Dnia zdrowia” umożliwi przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich celem wczesnego rozpoznania chorób i podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych.
  • usługi pielęgniarki środowiskowej, która w okresie trzech miesięcy będzie odwiedzać (co najmniej dwa razy w miesiącu) środowiska zamieszkania dzieci, gdzie będzie wygłaszać 45 min. prelekcje na temat chorób, higieny jamy ustnej oraz wręczać dzieciom zestawy do higieny jamy ustnej (szczoteczka, pasta) wraz z ulotką zawierającą podstawowe informacje dotyczące profilaktyki chorób uzębienia. Przewiduje się również, iż pielęgniarka będzie przeprowadzać rozmowy z rodzicami celem rozpowszechniania wiedzy o zdrowiu dzieci.