Projekt MPOWER – Młodzi gotowi do akcji

Powiększ obrazGrafika przedstawiająca ludzi, którzy biegną ze skórzanymi teczkami, napis: Projekt MPOWER - Młodzi gotowi do akcji

Dla kogo?

 • dla osób niepracujących – biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
 • w wieku 15-29 lat,
 • zamieszkujący powiaty: chrzanowski, oświęcimski, brzeski, tarnowski, m. Tarnów

W tym:

 • osób z obszarów wiejskich,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • młodych rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

Oferowane formy wsparcia:

 • poradnictwo indywidualne/doradztwo zawodowe,
 • poradnictwo pracy,
 • kursy/szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym dla uczestników projektu,
 • staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym dla uczestników projektu,
 • zatrudnienie subsydiowane,
 • indywidualne wsparcie mentorskie w ramach zdobycia i doskonalenia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy.

Więcej informacji na stronie: www.tozch.edu.pl

Biuro Lidera Projektu:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 30
tel. 32 645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Biuro Partnera Projektu:

Chrzanowska Izba Gospodarcza
32-500 Chrzanów, Rynek 16
tel. 32 754-15-65
biuro@chrzanowskaizba.pl
www.chrzanowskaizba.pl

Plakat z informacjami zawartymi w treści artykułu, na plakacie logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny