Projekt Bo jak nie my to kto II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Bo jak nie my to kto II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia bez pracy oraz biernych zawodowo. Szczególnie zapraszamy do udziału osoby powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach. Wsparcie kierowane jest do osób z powiatów: olkuski, chrzanowski, miechowski, oświęcimski, wadowicki, wielicki, proszowicki, nowosądecki, limanowski i brzeski.

W ramach projektu oferujemy: 6 miesięczne staże zawodowe, szkolenia językowe, komputerowe, zawodowe, pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego, metamorfozę wizerunku, stypendia/stażowe, zwrot kosztów za dojazd i opiekę. Wszystkie formy wsparcia dla uczestników są bezpłatne.

Biuro projektu : ul. K.K. Wielkiego 15, Olkusz

tel. 730 015 575 e-mail: projekt2@probiznes.net.pl