Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Powiększ obrazDłonie starszej osoby, w nich telefon

W sytuacji panującej pandemii osoby starsze, w trosce o własne bezpieczeństwo powinny pozostać w swoich domach. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób, nie wychodząc z mieszkania, mogą poradzić sobie z wykonaniem niezbędnych czynności, takich jak zrobienie zakupów. W odpowiedzi na to pytanie został uruchomiony Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób, które ukończyły 70 lat, pozostają w domu i nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, np. zakupić artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność czy artykuły higieniczne, nie mogą też liczyć na wsparcie rodziny w tym zakresie. Zgodnie z założeniami programu, seniorzy mogą wówczas zadzwonić na specjalną infolinię 22 505 11 11, by poinformować, że potrzebują pomocy. Następnie kontaktuje się z nimi pracownik miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej, który weryfikuje zgłoszenie i ustala szczegóły dotyczące wsparcia. Co ważne, koszt dostarczonych zakupów pokrywa Senior.

Mieszkańcy Gminy Andrychów mogą kontaktować się również bezpośrednio z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, dzwoniąc pod numer telefonu: 531 094 775, 33 870 89 81 lub 33 875 33 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00, a w pilnych sytuacjach również w sobotę i niedzielę w godzinach od 7:30 do 19:00.  Program trwa od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Programu: www.wspierajseniora.pl

W okresie realizacji Programu, również na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej (www.ops.andrychow.eu) będą pojawiać się na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące wsparcia dla osób starszych.

Plakat - starsza kobieta trzyma w rękach telefon, informacje zawarte na plakacie dostępne poniżej

Tekst zamieszczony na plakacie do pobrania