Program Wspieraj Seniora na rok 2020

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Wojewoda przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85295, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej, a w wyjątkowych przypadkach w wieku poniżej 70 lat

Wartość dofinansowania: 107 954zł

Całkowity koszt zadania: 134.942,50