PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Powiększ obrazMakaron, pomidorki koktajlowe, bazylia, drewniana łyżka i ścierka

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:
1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Andrychów przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie, ul. 1 Maja 11. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

 

PODPROGRAM 2021
Podprogram 2021 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca października 2022

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.
Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 28,17 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
  1. groszek z marchewką 3,2 kg,
  2. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
  3. powidła śliwkowe 1,50 kg,
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,50 kg,
  2. kasza jęczmienna 1 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 5 l,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 1,80 kg,
  2. szynka wieprzowa 1,20 kg,
  3. filet z makreli w oleju 0,85 kg,
 5. Cukier:
  1. cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze:
  1. olej rzepakowy 4 l,

 

Podsumowanie Podprogramu 2020
W ramach Podprogramu 2020 Kuchnia Św. Brata Alberta objęła wsparciem żywnościowym 606 osób przekazując ok. 26 ton żywności w formie paczek 2278 i posiłków 36180.

Podsumowanie Podprogramu 2019
W ramach Podprogramu 2019 Kuchnia Św. Brata Alberta objęła wsparciem żywnościowym 639 osób przekazując ok. 36 ton żywności w formie paczek 1452 i posiłków 32040.

We wszystkich Podprogramach we współpracy z Bankiem Żywności przeprowadzono dla osób korzystających z pomocy żywnościowej warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo Kuchnia Św. Brata Alberta realizowała działania towarzyszące niefinansowe takie jak: przekazywanie informacji o ofertach pracy oraz o instytucjach i placówkach udzielających pomocy w wyjściu z uzależnień.


Kierownik Kuchni św. Brata Alberta
w Andrychowie
s. Daniela Olszowska