Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Powiększ obrazflaga i godło Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II, który polega na organizowaniu i realizowaniu usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy oraz realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Zadanie realizowane jest w ramach  Modułu II

  1. poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminę w ramach programu realizowanego w 2022 r.,
  2. poprzez zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi

Program jest realizowany w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023.

Zadanie dofinansowane jest  z budżetu państwa

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów”

Dofinansowanie gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość” (Moduł II)

Kwota dofinansowania: 14 976,00 zł, całkowita wartość zadania: 18 720,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wyniósł 18.720 zł, w tym:
– dofinansowanie 14.976,00 zł
– wkład własny 3.744,00 zł.