Poszerzenie oferty środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży

Flaga Polski, godło Polski, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Andrychów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b realizuje projekt pn.: „Nabieramy siły” mający na celu poszerzenie oferty środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży W ramach tego projektu zrealizowane będą profilaktyczne warsztaty i spotkania dla dzieci i młodzieży.


Powyższe zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.


Wartość dofinansowania wynosi 10 690,00 zł.
Wkład własny wynosi 3 300,00 zł
Całkowity koszt zadania wynosi 13 990,00zł.