Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy w 2023r

Powiększ obrazflaga i godło Polski

Na podstawie Porozumienia nr 1 z dnia 2023-05-29 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów środki finansowe z Funduszu Pomocy w wysokości 7.900,00zł na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy zgodnie z art. 53.ust 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozdziałem 8a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wyniósł 4.896,82 zł – dofinansowanie z Funduszu Pomocy.