Podziękowanie

Podziękowanie

 za udział we wspólnym szkoleniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowanym 13 listopada br. przez OPS w Andrychowie w ramach realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020.

Szkolenie miało charakter seminaryjny i dotyczyło interdyscyplinarnego podejścia do procedury Niebieskiej Karty; sytuacji niestandardowych w pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc a także  motywowania do zmiany.

Prowadziła je Pani Lilianna Krzywicka – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany superwizor i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA – Warszawa  (od 2010 roku – przewodnicząca Rady Ekspertów), przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Katowicach, Superwizor Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Komisji Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener asertywności. Specjalizuje się w problematyce przemocy, uzależnień, kryzysu, traumy i zaburzeń więzi. Wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami, sprawcami przemocy domowej oraz w budowaniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w prowadzeniu zajęć metodą warsztatową oraz treningu psychologicznego.

         Mamy przekonanie, że czas zainwestowany przez Państwa na udział w tym szkoleniu  przyniesie realne korzyści w codziennej pracy z rodzinami i satysfakcję ze współpracy w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicji Przeciw Przemocy w Andrychowie .